جلسه دانش‌افزایی اولیای پایه دهم با موضوع مسئولیت‌پذیری

جلسه دانش‌افزایی اولیای پایه دهم با سخنرانی دکتر صاحبی با موضوع مسئولیت‌پذیری در روز چهارشنبه ۹ اسفندماه برگزار شد.

دکتر علی صاحبی دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذراند. در سال ۱۳۷۵ در رشتۀ روان‌شناسی بالینی از دانشگاه نیوساوت‏ ولزِ سیدنی درجه دکتری گرفت و در ۱۳۷۷ به دریافت درجۀ فوق دکترا در اختلالات وسواس از کلینیک اختلالات اضطرابی دانشگاه سیدنی نایل آمد.