جلسه هفتگی دوره ۳۰ ـ سوم بهمن

دیدار با خانواده شهید جلایی پور

گفتگو با دکتر جلایی پور به مناسبت آغاز ایام هفته شهدای دبیرستان مفید قیطریه