مدیر دبیرستان

سیدرضا معصومی‌نژاد

تحصیلات
• فارغ‌التحصیل رشته ریاضی و فیزیک دوره ۱۱ دبیرستان‌مفید
• مهندسی‌ مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه خواجه نصیر‌الدین‌ طوسی
• کارشناسی ارشد مدیریت اجرائیMBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سابقه کار
• دبیر فیزیک و ریاضی، دانش‌اجتماعی دبیرستان‌های‌مفید‌‌یادگارامام و قیطریه از سال ۱۳۷۲
•معاون‌پژوهشی، معاون‌آموزشی و مشاور دبیرستان مفید‌قیطریه به‌مدت ۱۵ سال
•معاون‌آموزشی و مشاور دبیرستان مفید‌ یادگار‌امام به‌مدت ۱۲ سال
•مدیر دبیرستان‌های صاحب‌کوثر منطقه‌یک به‌مدت ۳ سال
•مدیر حال‌حاضر دبیرستان مفید‌قیطریه
موفقیتها و توانمندیها
• رتبه برتر کشوری در جشنواره تدریس فیزیک ۹۱
• رتبه برتر سه دوره جشنواره فیزیک در بخش طرح‌درس الکترونیکی
• سرپرست تیم اعزامی ایران در مسابقات فیزیکدانان‌جوان در اتریش سال ۹۳
• داور سه دوره مسابقات فیلم فیزیکی جشنواره‌نور جایزه مصطفی
• داور استانی جشنواره تدریس فیزیک ۹۶

برگزارکننده دوره‌های‌ آموزشی
• دوره ضمن‌خدمت گروه‌فیزیک منطقه یک شهر تهران ۱۴ ساعت
• دوره آمادگی جشنواره طرح‌درس منطقه دو شهر تهران ۴ ساعت
• وبینار و همایش دبیران‌فیزیک منطقه دو تهران بهمن ۹۹ (با عنوان ابزارهای تعامل در آموزش الکترونیکی ) ۲ ساعت
• همایش وکارگاه دبیران‌فیزیک منطقه دو تهران آذر ۹۹ با عنوان مثالها و آزمایشهای‌ساده جهت درک مفاهیم فیزیک ۴ ساعت
• برگزاری وبینار تعاملی استفاده از ابزار تعامل در آموزش مجازی مدارس الغدیر کیش اسفند ۹۹ ، ۴ ساعت
• برگزاری ۵ دوره کارگاه‌آموزشی در کنفرانسهای آموزش‌فیزیک (خرم آباد، تهران، ایلام ، مشهد ، تبریز …..) با عناوین برگزاری کلاس‌فعال‌فیزیک
• ارائه سخنرانی در نشست علمی تخصصی تجارب معلمین در دوران کرونا پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
• ارائه کارگاه ابزار های تعاملی تدریس فیزیک در کنفرانس آموزش فیزیک ایلام ۱۴۰۰
مقالات علمی منتشر شده در مجلات:
• درک مفاهیم فیزیک با مثال‌های ملموس‌، فصلنامه رشد آموزش‌فیزیک، پیاپی ۱۱۳ (زمستان ۱۳۹۴)
• آزمایش‌های ساده برای درک مفاهیم‌فیزیک دبیرستان فصلنامه رشد آموزش‌فیزیک، پیاپی ۱۱۱ (تابستان ۱۳۹۴)
• آموزش مفهوم شار مغناطیسی با هوش‌های چندگانه فصلنامه رشد آموزش‌فیزیک، پیاپی ۱۱۲ (پاییز ۱۳۹۴)
مقالات علمی ارائه‌شده در کنفرانس‌ها:
• درک مفاهیم فیزیک با مثال‌های ملموس‌، چهاردهمین کنفرانس آموزش‌فیزیک، زنجان
• آزمایش های ساده برای درک مفاهیم فیزیک ، چهاردهمین کنفرانس آموزش‌فیزیک، زنجان
• مسابقات فیزیکدانان جوان بستری مناسب برای آموزش و تمرین روشهای پژوهش‌محوری و مناظره در کنفرانس آموزش‌فیزیک شانزدهمین کنفرانس آموزش‌فیزیک، خرم آباد
• راههای افزایش انگیزه در تدریس فیزیک در بیستمین کنفرانس آموزش‌فیزیک ایلام