آموزش تکمیلی

ما در دبیرستان مفید توجه به مسیر استعدادی دانش‌آموزان را از وظایف خود می‌دانیم، توجهات ویژه از جنس دروس کنکور در کلاس درس اتفاق می‌افتد اما در بعضی دروس باید کار ویژه‌ای برای رشد دانش‌آموزان مستعد اتفاق بیفتد. ما در آموزش تکمیلی بنا داریم تا مسائل مربوط به کلاس‌های ورزش، زبان، پژوهش و مهارتی را به صورت ویژه پی‌گیری کنیم.

 

اطلاعات دبیران و دروس‌تکمیلی