بازدید از نمایشگاه تلکام

بازدید از نمایشگاه تلکام

دانش‌آموزان کلاس مهارتی سواد مالی از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی بازدید کردند.