به زودی برمی گردیم

در حال به روز رسانی سایت هستیم. لطفا تا به روز رسانی کامل سایت از طریق شماره تلفن های زیر با مدارس در ارتباط باشید.

با تشکر

Placeholder دبستان

 • قلهک 22648660-3
 • مرزداران 44249666-44259215
 • دخترانه 22642331-22605470
 • قم 025-32911080

Placeholder دبیرستان دوره اول

 • یادگار امام 66005077
 • قیطریه 22213664-22213665
 • نیایش 22065087
 • دخترانه 22577958-22577957
 • قم 025-32916200

Placeholder دبیرستان دوره دوم

 • یادگار امام 66005001
 • قیطریه 22208530
 • نیایش 22065087
 • دخترانه 26610394
 • قم 025-32916205