در یک نگاه

در دنیایی که زیست می‌کنیم سرعت تغییرات در تمام عرصه های زندگی اینقدر بالا است که گاهی حس می‌کنیم، قطاری با سرعت ما را به ناکجا آباد می برد. سبک زندگی، هنجارها و‌ ارزش ها با گسترش مدرنیته همچنان در حال تغییر است و مهارت انعطاف پذیری در عین حفظ ارزش ها، از جمله مهارت هایی هستند که نیاز به کسب آن در دنیای امروز حس می‌شود.
دبیرستان دخترانه مفید، مدرسه ای است از جنس زندگی که بستر رشدی را فراهم ساخته است تا در دوران کلیدی رشد، یعنی دوران نوجوانی، ساحت های وجودی انسان به نسبتی متعادل در کنار هم دیده و در کنار هم بالنده شوند.

 

تقویم آموزشی دبیرستان دوره دوم دخترانه مفید 

دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره دوم دخترانه مفید می توانند با مراجعه به سامانه آموزشی مفید (سمیم مفید)، از آخرین برنامه های درسی ، امتحانات و رویدادهای مربوط به پایه تحصیلی و کلاس خود با خبر شوند.

مشاهده سامانه آموزشی مفید