درباره ما


درباره دبیرستان دخترانه مفید

در دنیایی که زیست می‌کنیم سرعت تغییرات در تمام عرصه های زندگی اینقدر بالا است که گاهی حس می‌کنیم، قطاری با سرعت ما را به ناکجا آباد می برد. سبک زندگی، هنجارها و‌ ارزش ها با گسترش مدرنیته همچنان در حال تغییر است و مهارت انعطاف پذیری در عین حفظ ارزش ها، از جمله مهارت هایی هستند که نیاز به کسب آن در دنیای امروز حس می‌شود.

دبیرستان دخترانه مفید، مدرسه ای است از جنس زندگی که بستر رشدی را فراهم ساخته است تا در دوران کلیدی رشد، یعنی دوران نوجوانی، ساحت های وجودی انسان به نسبتی متعادل در کنار هم دیده و در کنار هم بالنده شوند.

بستر رشد، بستری است در دنیای تربیت، که فرزندان سرزمینمان در آن، شناخت مناسبی از خودشان پیدا می‌کنند و متناسب با آن شناخت، مهارت های زندگی در دنیای جدید را در سایه همدلی و همکاری، خواهند آموخت.

در دنیای همدلی، همدیگر را با در نظر گرفتن مختصات دوران نوجوانی درک می‌کنیم. در دنیای همکاری، با راهبری و شوق کسب دانش او را به دنیای آرزوها و اهداف فراخوان می‌دهیم.