درباره دبیرستان مفید قلهک

دبیرستان دوره اول مفید قلهک، در راستای سیاست توسعه و تکمیل مجموعه مدارس مفید در منطقه سه و همینطور پاسخگویی به خواست داوطلبان تحصیل در این مجموعه در خرداد سال 1392 آغاز به کار کرد.

با توجه به سابقه مجموعه آموزشی مفید و تاکید ویژه بر روی پرورش جنبه های مختلف وجودی انسان(جسمی و حرکتی- روانی- روحی –اجتماعی) مفید قلهک از همان ابتدا تلاش بر این نکته مبذول داشت که دانش آموزان در معرض تجربیات یادگیری متنوع، به دور از استرس و اضطراب مخرب و مهلک قرار گیرند. مهم ترین نکته در تحقق این امر را، می توان پرهیز از ایجاد رقابت و مقایسه و به رسمیت شناختن تفاوت های فردی در مدرسه دانست. ایجاد محیطی با نشاط و شاد و محیطی که در آن یادگیری مبتنی بر انگیزه های درونی است را دنبال کرده و خواهیم کرد.

بیشتر بدانید