درباره دبیرستان دوره دوم پسرانه مفید قم
در مدارس مفید به عنوان مدارس زندگی، دانش آموزان در محیطی پویا، زنده و بانشاط، علاوه بر آموزش کامل و عمیق مباحث درسی، خود را برای حضوردر جامعه آماده می سازنند. توجه به تفاوت های فردی و یادگیری مهارت ها برای کاربست در زندگی، از ابعاد مهم برنامه درسی در مدرسه زندگی است. در مدرسه زندگی تفکر و خلاقیت، ایمان و تقوا، نوعدوستی، سلامت، کشف، اخلاق، آداب ، هویت ملی و مذهبی، رعایت حقوق و مشارکت جویی، عناصری است که مورد توجه قرار می گیرد. در این مدرسه دانش آموزان در محیطی سالم و با نشاط یک زندگی اجتماعی آموزنده را تجربه می کنند.

بیشتر بدانید

تقویم آموزشی مدرسه

دانش آموزان عزیز می توانند با مراجعه به صفحه تقویم آموزشی ، از آخرین برنامه های درسی ، امتحانات و رویدادهای مربوط به پایه تحصیلی و کلاس خود با خبر شوند.

مشاهده تقویم آموزشی