ارتباط با مسئولین دوره دوم متوسطه مفید‌قیطریه

 برای اتصال به کانالهای ارتباطی با دبیرستان، کانال‌ها ، تلفن مستقیم مسئولین مدرسه ، آدرس و مسیر مناسب کافیست به آدرس زیر مراجعه یا کیوآرکد فوق را اسکن نمایید.

https://zil.ink/mofidsch_h2