باورهای اساسی مدارس مفید

 

  • تربیت جامع: باور داریم تربیت باید جامع باشد. هدف مفید پرورش شخصیت سالم و رشید است. بنابراین علاوه بر بعد علمی قوی به ابعاد دینی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، نشاط و سرزندگی توجه داریم.
  • تربیت دینی متعادل: تربیت دینی باید متعادل باشد. در مدرسه مفید، دینداری معقول و اخلاقی را با توجه به آمادگی دانش آموز، در دنیای معاصر دنبال می کنیم.
  • رویکردهای نوین آموزشی: در مفید همواره به دنبال رویکردهای نوین و کارآمد آموزشی هستیم و مدرسه داری خود را با یافته های علمی و دستاوردهای تکنولوژیک به روز می کنیم.
  • مدرسه زندگی:  ما مدرسه مطلوب مان را به معنای واقعی و عمیق کلمه، مدرسه زندگی می دانیم. محلی با نشاط برای زندگی که در آن مواجهه ی فعال و سازنده با واقعیت ها، مسیر آینده ای روشن را هموار می سازد. بنابراین موضوع کسب شایستگی ها و آماده شدن برای زندگی سالم در جامعه در برنامه درسی مفید  گنجانده شده است.
  • امکان ورود اقشار مختلف: هیچ دانش ‌آموزی که شرایط ورود به مفید را داشته باشد، به خاطر شهریه از ورود به مفید محروم نمی شود و تلاش می کنیم ساز و کارهای حمایتی آن را فراهم ‌کنیم.