پیام مدیر

مهدیه کرمانشاه
مدیر دبیرستان

زندگی من راجع به قابلیت سازی، هم افزايي، هم آفريني و کیفیت زندگي است. اين موضوعات را در ابعاد مختلف زندگي خودم همواره تمرين مي کنم.مسیر حرفه ای را از تعامل با دانش آموزان پیش دانشگاهی و راهبری شان در سال کنکور شروع کردم. در زمینه استعداد یابی، خلق چشم انداز برانگیزاننده و همراهی و حمایت در معنابخشی و حرکت در مسیر دستیابی به چشم انداز و گام های اولیه خود راهبری را با دانش آموزان دبیرستانی تجربه کرده ام.

بيش از ده سال در حوزه مدیریت اجرایی و برگزاری رویداد، حوزه سرمایه های انسانی، مشاوره رشد و توسعه و تحول فردی کارکرده ام. به عنوان مدير اجرایی در یکی از هلدینگ های حوزه فناوري اطلاعات فعاليت داشته ام. در شرکت هاي کوچک تا هزار نفره مدير سرمايه انساني بوده ام و تجربه اسکيل آپ داشته ام. از مهارت هاي کوچينگ براي آموزش و رشد و ايجاد احساس تعلق سازماني و کشف دغدغه هاي سطوح مختلف سازماني استفاده مي کنم. براي ايجاد سازمان هاي منسجم و با فرهنگ سازماني قدرتمند از مهارتهايي چون شنوايي موثر، درک متقابل، حل مساله،ارتباط همدلانه بهره مي گيرم. طي سال هاي گذشته تيم هاي منسجم و با فرهنگ سازماني يکپارچه ساخته و راهبري کرده ام. از طراحي و برگزاري رويدادها به عنوان حلقه اي براي اتصال سرمايه هاي انساني و ايجاد تجربه خوشايند و تيمي بسيار بهره گرفته ام.

 

 

  • دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه شریف
  • MBA و DBA در IMI
  • هم‌بنیان‌گذار موسسه همنوا
  • مربی تحول درکارایی
  • مربی توسعه فردی
  • فعال در حوزه توسعه سرمایه های انسانی
  • مشاور پیش دانشگاهی به مدت 8 سال