ثبت نام پیش دبستان برای سال تحصیلی 1401-1400 به پایان رسیده است.بنابرتجربه سال های گذشته ظرفیت با افرادی که تاکنون ثبت نام کرده اند پر خواهد شد.با این حال اگر مایلید نام فرزند شما در فهرست ذخیره پیش دبستان درج شود، وارد سامانه ثبت نام شوید.

برای ثبت نام ذخیره و همچنین پیگیری مراحل ثبت نام از دکمه زیر استفاده فرمایید.

ورود به سامانه ثبت نام

لطفا برای ورود به جلسه گفتگو فردی وارد سمیم مفید شوید.

ورود به سمیم مفید