گروه معارف اسلامی، فلسفه و علوم اجتماعی

آقای دکتر خیری
فلسفه

مهدی سیمائی
دبیر دینی

 • فارغ التحصيل مدرسه نیکان طلبه سطح ۳ حوزه علمیه قم
 • دانشجوی ارشد فلسفه دین
 • سابقه تدریس دینی و کلاس گفتگو و تاریخ در مدرسه نیکان (۳سال کلاس دینی ) و عضویت در شورای تربیت دینی مدرسه نیکان 
 • سابقه تدریس الموجز اصول فقه ، منطق مظفر و کلیات علم رجال آیت الله سبحانی در قم 
 • تألیف و‌ تحقیق :
  • مشهورات بی اعتبار در تاریخ و حدیث ، انتشارات طه ، جلد اول
  • کتاب عقل ( عقلگرایی از نگاه استاد مطهری ) ، انتشارات صدرا
  • تقریر امامت ( دروس اعتقادی آیت الله میرزا علی فلسفی )
  • ترجمه اوائل المقالات شیخ مفید ( در حال انتشار )
  • بازاندیشی در فقه اسلام و کفر ( در دست تحقیق )

سیدمحمدتقی مدرسی
دبیر فبک(فکرکردن برای کودکان و نوجوانان)

 • کارشناسی ریاضی محض دانشگاه قم
 • کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه مفید
 • دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم