پیام مدیریت

به نام خداوند بخشنده و مهربان

صدگان سالشمار هجری خورشیدی تا چند سال دیگر پس از یک قرن تغییر می کند؛

۱۴۰۶/۰۴/۰۶ عددی نا ملموس برای ماست که شاید تاریخ مصاحبه فرزند شما برای استخدام در  شرکتی بین المللی در پایتخت آن روز این سرزمین باشد. یا شاید در گوشه ای دیگر از جهان آن روزگار مشغول ورق زدن دفتر خاطرات نوجوانیش ….

به راستی از ما، یعنی از خانواده و مدرسه اش چگونه یاد می کند؟؛ آیا به یاد می آورد که چگونه هوشمندانه او را از انواع توانمندی های ارزشمند برای روزگار جوانیش برخوردار ساختیم؟ یا با دریغی عمیق آهی می کشد به گرمی روزهای نوجوانی و به یاد می آورد که چگونه کورکورانه او را به سمت تبعیت از هنجارهای غالب زمانه خودمان سوق دادیم و آینده زیبای او را فدای لذت موقتمان از نمره های بالای کارنامه اش کردیم؟!

آیا او می تواند در بازار کار شاید آشفته تر و بی رحم تر زمانه خود در زمینه علاقه و توانمندی هایش، کارآفرین باشد یا لااقل شغل مناسبی برای خود بیابد؟

آیا می تواند از عهده مدیریت احساسات و عواطف خود به خوبی برآید و در جهانی با مناسبات انسانی به مراتب پیچیده تر از امروز، خانواده ای را تشکیل دهد و آن را از گزند آسیب های اجتماعی فزاینده، مصون دارد؟

آیا برای مواجهه با مشکلات واقعی زندگی و چاره جویی در گذار از بحران های فردی و اجتماعی از پیش آماده شده است؟

آیا حد اعتدال را در میانه دو پرتگاه دهشتناک «حذر کردن بزدلانه» و «خطر کردن نابخردانه» آموخته است؟

آیا با نقاط ضعف و قوت واقعی خود به موقع و پیش از سیلی های بیدارگر و خشن اجتماع آشنا شده است؟

آیا به موقع و پیش از آنکه دیر شده باشد، دریافته که برتری علمی و تحصیلی تنها یکی از ده ها ابزار لازم برای موفقیت درزندگی و احساس رضایت و آرامش پایدار است؟

پدر و مادر عزیز شما برای کمک به فرزند خود برای سرافرازیش، بیش و پیش از هر چیز به یک سفر  زمانی نیاز دارید؛ سفر به روزگاری که فرزند شما، شما را در دادگاه «لیاقت» خود در زمانه خود محاکمه می کند!

دبیرستان مفید افتخار می کند که در نگاهی هوشمندانه به آینده فرزندانتان با شما سهیم گردد؛ به رغم همه آنچه برای موفقیت های علمی و تحصیلی از دبیران ممتاز تا نظام آموزشی برتر گرد آورده، گامی فراتر از هنجارهای غالب این زمانه نیز بردارد و در تعامل پیوسته با کارشناسان دانا و توانا کوله پشتی زیبایی بسازد از «مهارت های زندگی» و نوجوانی بسازد «توانگر».

 

غلامرضا خانبابائی

مدیریت متوسطه دوره دوم مفید قم

رزومه شغلی و تحصیلی