دانش آموزان دوره 9 – رشته ریاضی

محمدعلی

اختراعی

 

مکانیک

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

محمد

اسلامی

 

صنایع

دانشگاه تهران شمال

محمد

امان اله

 

برق

دانشگاه تهران غرب

امیرحسین

امیراحمدی

 

عمران

دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)

ارشد عمران

دانشگاه صنعتی شریف

دانیال

امیریوسفی

 

معماری

دانشگاه گرمسار

سعید

اولیائی

 

کاردان فنی عمران

سازمان نقشه برداری

امیرحسین

بافته چی

 

عمران

دانشگاه تهران غرب

امیرحسین

بزرگ خو

 

برق

دانشگاه بین المللی قزوین

علی

پارس بین

 

نرم افزار

دانشگاه تهران غرب

ارشد مهندسی کامپیوتر

امیرحسین

پارسی پور

 

معماری

دانشگاه تهران شمال

سینا

تاج پور

 

شیمی

دانشگاه امیر کبیر (پردیس)

ارشد شیمی

نوید

توحیدی

 

عمران

دانشگاه بوعلی همدان

پیمان

جدیدزاده

 

عمران

دانشگاه تهران غرب

امیرعلی

جلائیان

 

صنایع

دانشگاه تهران غرب

محمدحسین

حسن زاده وژده

 

کامپیوتر

دانشگاه تهران شمال

امیررضا

حیاتی مقدم

 

عمران

دانشگاه تهران شمال

امیرحسین

خان آبادی

 

کاردان فنی عمران

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

امیرحسین

خدام

 

صنایع

دانشگاه تهران مرکز

محمدسعید

داوری

 

عمران

دانشگاه تهران جنوب

علی

درانی

محمدعرفان

رحیم زاده هوشیار

 

برق

دانشگاه تهران جنوب

میلاد

رستمی

 

مکانیک

دانشگاه سمنان (نوبت دوم)

اردلان

ستایش

 

برق

دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)

حمیدرضا

سرلک

 

صنایع

دانشگاه تهران جنوب

هادی

سعیدی

 

عمران

مجتمع آموزشی سراوان

امیر

سلدوزی

 

شیمی

دانشگاه علوم تحقیقات

سیدمیثم

سیدتبار

 

کاردان فنی عمران

سازمان نقشه برداری

علیرضا

عسگری نظری

 

مهندسی پزشکی

دانشگاه تهران

فرید

غدیرزاده

 

IT

دانشگاه تهران مرکز

محمدرضا

غرقی فرد

 

صنایع

دانشگاه تهران مرکز

امیررضا

فرهادی

 

مکانیک

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

محمدامین

فقیه

 

روان شناسی

دانشگاه شاهد

ارشد روان شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

نیما

فلاح

 

نرم افزار

دانشگاه تهران جنوب

محمدهادی

قادری

 

مواد و متالوژی

دانشگاه سمنان (نوبت دوم)

محمدمهدی

قاسمی علی آبادی

 

شیمی

دانشگاه تهران

محمدهادی

قربانی

 

مکانیک

دانشگاه تهران مرکز

سجاد

کرداری

 

مدیریت

دانشگاه تهران مرکز

طاها

کلباسی اشتری

 

مکانیک

دانشگاه تهران

سیدمحمدحسین

گرشاسبی

 

متالوژی

دانشگاه سمنان

میعاد

گوگانی

 

مکانیک

دانشگاه تهران غرب

محمدمهدی

لامع

 

مکانیک

دانشگاه تهران مرکز

سامان

محمودیان

 

صنایع

دانشگاه تهران غرب

امیرمسعود

مرادی

محمد

مسعودیان

محمدمهدی

ملکی

 

عمران

دانشگاه تهران شمال

سیدمحمدسعید

مهدوی اردکانی

 

کامپیوتر

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

امیرعلی

میرفخرایی

 

مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم تحقیقات

امیرحسین

نادری

 

عمران علمی کاربردی

سازمان حفاظت محیط زیست

ارشد عمران و آب

دانشگاه علوم تحقیقات

محمدامین

نجفی

 

صنایع

دانشگاه دامغان

علیرضا

نصرتی

 

پلیمر

دانشگاه علوم تحقیقات

شیمی کاربردی

دانشگاه شهید بهشتی

پارسا

هژبری خانقاه

 

گرافیک

دانشگاه تهران مرکز

مصطفی

یادگاری

 

کامپیوتر

دانشگاه امیر کبیر

ارشد کامپیوتر

سیدمحمدمهدی

باقریه حق

امیرمحمد

پرنده

علیرضا

حسینقلی

 

شیمی کاربردی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سجاد

حق پرست

 

کامپیوتر نرم افزار

دانشگاه تهران مرکز

عرفان

رضاسلطانی

محمدجواد

ساجی

مبین

سجادی

پویا

سنجری فارسی پور

سیدمحمدنوید

لواسانی

سیدمحمدمعین

میرعمادی

نوین

خادم حسینی

سیدمحسن

خالقی