دانش آموزان دوره 9 – رشته انسانی

امیرحسین

افتخاری

 

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران جنوب

آرشاوید

شیخ شعربافان

 

مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران

سیدمحسن

آقامیری

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران جنوب

ایمان

بابائی

 

پژوهشگری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

سیدکسری

بنی کریمی

 

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

پیروز

بابائی مهر

علی

جعفریان

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران جنوب

محمد

جعفریان

 

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران جنوب

حمیدرضا

ملاتبارالهی

رضا

شاهرخی میلاسی

 

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

سیدامیرمهران

رضوی

 

حقوق

دانشگاه تهران جنوب

امیرحسن

سازگار

 

مدیریت امور بانکی

دانشگاه تهران جنوب

امیرمحمد

سالاروند

 

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

سیدمحمدعلی

ضیائی

 

حقوق

دانشگاه اسلامشهر

امیرمحمد

شیرزاد

 

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

محمدرضا

طایفی

 

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

علیرضا

عباس لو

 

فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه بزرگمهر قائنات

امین

فدوی

 

حسابداری

دانشگاه تهران شمال

بردیا

فرقانی

 

حقوق

دانشگاه تهران مرکز

علیرضا

قدس

 

مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران

سروش

قدسی

 

حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)

کیان

محمدی

محمدامین

قربانی کلاهی

 

پژوهشگری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

محسن

مسلمی قلعه جوقی

عرفان

مؤمن

 

حقوق

دانشگاه تهران شمال

نیما

یوسفی

 

مردم شناسی

دانشگاه تهران

محمدحسین

اصفهانیان

محمدهادی

خادمان

محمدسعید

خوش لفظ

سیدهومن

سید صالح

امیرپارسا

تیموری

مهبد

صالحون تهرانی