دانش آموزان دوره 14 – رشته ریاضی

حسام الدین

امراللهی

 

مهندسی معماری

دانشگاه علوم تحقیقات

علی

امیری راد

 

علوم کامپیوتر

دانشگاه علوم تحقیقات

محمدرضا

امیری قاسم آباد

 

مهندسی معماری

دانشگاه علوم تحقیقات

حسین

بدی زاده

میلاد

تقی زاده

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه علوم تحقیقات

امیررضا

جوانمردی

 

مهندسی معدن

دانشگاه امیر کبیر

متین

حسینی

 

معماری داخلی

دانشگاه هنر

علیرضا

شعبانی

 

مهندسی مکانیک

دانشگاه خوارزمی

امیرحسین

شمس

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد کرج

محمدمهدی

صالحی

 

مهندسی برق

دانشگاه شهید بهشتی

محمدصدرا

عرفانی مقدم

علی

علی برزی

 

مهندسی معماری

دانشگاه تهران جنوب

علیرضا

قوام پور

 

مهندسی برق

علوم تحقیقات

محمدمهدی

قهرمانی

 

علوم کامپیوتر

علوم تحقیقات

علیرضا

کیا

 

مهندسی صنایع

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

محمدمهدی

کیا

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تربت حیدریه

محمدمهدی

محمدی

 

مهندسی برق

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عرفان

مهرجو

 

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران جنوب

محمدعلی

میقانی

 

مهندسی مکانیک

دانشگاه امیر کبیر

امیر

ناصری

 

مهندسی برق

دانشگاه تهران جنوب

امیرحسین

نجاری

 

مهندسی عمران

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

محمدحسین

نصری

 

مهندسی عمران

دانشگاه علوم تحقیقات

علیرضا

نعمتی

 

علوم کامپیوتر

دانشگاه علوم تحقیقات

علی

نویدیان

 

معماری داخلی

دانشگاه تهران مرکز