دانش آموزان دوره 10 – رشته ریاضی

سیدمحمد

احمدی طباطبایی

 

مکانیک

دانشگاه چمران اهواز

سعید

اسدبگی

 

مواد و متولوژی

دانشگاه امیر کبیر

محمد

امین املشی

 

ساخت و تولید

دانشگاه سمنان

محمدسجاد

آبشار

 

مواد و متولوژی

دانشگاه فردوسی مشهد

نوید

بیاتانی

 

نقشه برداری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

محمدحسن

بیک وردی

 

کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

همایون

پورعطار

 

کامپیوتر

دانشگاه زنجان

کیوان

جداری صالحی

علیرضا

جعفرزاده جهرمی

 

شیمی

دانشگاه علم و صنعت

رامتين

هايل مقدم

 

مکانیک

دانشگاه امام خمینی قزوین

رضا

رحیم لو

 

کامپیوتر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

پارسا

زنده دل نوبری

 

کامپیوتر

دانشگاه تهران مرکز

سیدنیما

هاشمی

 

مهندسی پزشکی

دانشگاه تهران

محمدمهدی

شفیع خانی

 

هوافضا

دانشگاه صنعتی شریف

امیرحسین

صارمی

 

معماری

دانشگاه تهران جنوب

علیرضا

طایفه قلعه بیگی

 

برق

دانشگاه تهران مرکز

علی

عبدلی درمنی

 

مکانیک

دانشگاه تهران غرب

مهرداد

قدیری آبکناری

 

مکانیک

دانشگاه گیلان

علی

قلی پور بشیری

 

صنایع

دانشگاه تهران شمال

میرامیرحسین

کاویشی

 

عمران

دانشگاه تهران شمال

محمدمهدی

محسن زاده

 

برق

دانشگاه صنعتی قم

ایمان

محمدی

 

عمران

دانشگاه تهران جنوب

علیرضا

نجفی

 

مکانیک

دانشگاه تهران شمال

ایمان

نظری اقدم

 

نفت

دانشگاه علوم تحقیقات

علی

نیشابوری

 

معماری

دانشگاه تهران جنوب

سیدمحمدحسین

هاشمی

 

مکانیک

دانشگاه زنجان

بهراد

یزدان فر

 

معماری

دانشگاه تهران شرق

محمدرضا

صادقی نائینی

 

مکانیک

دانشگاه علم و صنعت