تصاویری از فعالیت‌های دانش‌آموزی برای آماده‌سازی مراسمات دهه اول محرم

در ۱۰ روز گذشته دانش آموزان مدرسه مشغول آماده سازی دکور، فضای نمازخانه و برپایی ایستگاه صلواتی و …. برای برگزاری مراسمات دهه اول بوده‌اند.