آزمون ورودی پایه دهم – سال ۱۴۰۳

آزمون ورودی پایه دهم با حضور گسترده داوطلبان عزیز در روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار گردید.

این آزمون در دو فضای متوسطه دوره اول مفید یادگار امام و نیز ساختمان دبیرستان دوره دوم برگزار گردید که بیش از ۱۰۰۰ داوطلب جهت ورود به پایه دهم با هم رقابت کردند.

نتایج آزمون علمی عصر روز جمعه ۲۱ اردیبهشت اعلام و قبول شدگان مرحله اول (آزمون علمی) وارد مراحل بعدی خواهند شد.