جلسه هفتگی پایه دهم (نوزدهم اسفند ۱۴۰۲)

جلسه هفتگی پایه دهم روز شنبه ۱۹ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با سخنرانی جناب آقای صوفیانی در منزل آقای حسین عیوضی برگزار شد.