نفرات برگزیده و منتخب مسابقات قرآن و عترت آموزش و پرورش منطقه ۲

برگزیدگان دبیرستان مفید در مسابقات قرآن منطقه ۲ سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد :

• رشته ترتیل :
مهدی خوانین زاده پایه دهم رتبه اول

• رشته تحقیق :
امیرمحمد متین فرد پایه دهم رتبه اول
امیر رضا سرادقی پایه دوازدهم رتبه اول

• رشته حفظ عمومی :
سید ابولفضل‌ میرقادری پایه یازدهم رتبه اول
حسین مردی پایه دوازدهم رتبه اول

• رشته اذان :
امیرحسین حاجی زاده پایه دوازدهم رتبه دوم

موفقیت این عزیزان را تبریک عرض می‌نماییم، تعالی و سربلندی روزافزون برایشان آرزومندیم.