علی شهروی

علی شهروی

ایمیل:a.shahravi@mecp.ir

سوابق تحصيلی: دکترای روانشناسی تربیتی

سوابق کاری :
15 سال حضور فعال در عرصه تعلیم و تربیت، مشاوره و روانشناسی :
تدریس دروس مقطع کارشناسی روانشناسی :
• روانشناسی یادگیری ، تغییر و اصلاح رفتار ، مدیریت استرس ، آسیب شناسی روانی، بهداشت روانی، آمار توصیفی ، نظریه‌ها و فنون مشاوره و روان درمانی
• مشاور و روانشناس مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی
• سخنرانی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های متعدد روانشناسی با موضوعاتی همچون:
روانشناسی شخصیت ، هوش هیجانی ، خودکارامدی ، خانواده کارامد ، اضطراب ، انگیزش ، یادگیری ، فرایندهای شناختی ، انضباط شخصی ، تمرکز، خودکنترلی ، مدیریت استرس ، سبک‌های فرزندپروری ، مهارت‌های مشاوره‌ایی زندگی خردمندانه، سرسختی روانشاختی و ...
• مشاوره‌های فردی و گروهی در زمینه‌های تربیتی ، تحصیلی و خانوادگی
• همکاری و مشارکت در تدوین نگاشت‌های چهارگانه سند "سیمای فارغ التحصیل مطلوب دوره راهنمایی" و
همچنین بازنگری و تکمیل اسناد "سیاستهای تشویق و تنبیه در مدرسه" و "مبانی نظری اردوهای دانش‌آموزی" و اجرای طرح " تقویت نقش مشاوره‌ایی والدین" با معاونت پرورشی موسسه فرهنگی آموزشی خواجه نصیر الدین طوسی
• همکاری با مرکز مشاوره و روانشناسی جهاد دانشگاهی

تجارب کارگاهی و دوره‌های آموزشی تخصصی:
• زوج درمانی مبتی بر طرحواره ، دکتر حسن حمیدپور، انجمن روانشاسی تربیتی ایران
• فرزندپروری مبتنی بر طرحواره، دکترحسن حمیدپور، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
• روان درمانی شناختی رفتاری،CBT، دکتر حسن حمیدپور، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
• تحلیل شخصیت بر اساس آزمون نئو و آزمون نیازهای گلاسر، دکتر علی قاسمی، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
• نمره گذاری ، تفسیر و تحلیل آزمونهای MMPI2 و MMPI3 ، دکتر حمید یعقوبی، دانشگاه علامه طباطبایی
• مشاوره ازدواج، دکتر اسماعیل سعدی پور، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
• مشاوره ازدواج، دکتر سعیده هادی، دانشگاه علامه طباطبایی
• مداخلات روانشناختی در خیانت زناشویی، دکتر فرشته موتابی، انجمن علمی روانشناسی خانواده ایرانی
• مایندفولنس، حضور پویا در لحظه، دکتر محسن فاطمی، مرکز مشاوره احیا

درحال حاضر:
• سخنرانی، مشاوره‌های فردی (کودک ، نوجوان و خانواده) و گروهی و برگزاری کارگاه‌های روانشناسی
• مشاور و روانشناس مرکز احیا
• مشاور و روانشناس دبیرستان مفید
• مدرس دروس مقطع کارشناسی روانشناسی در دانشگاه