امیرحسین اسدی

امیرحسین اسدی

ایمیل: a.asadi@mecp.ir

فارغ التحصیل دوره 38 از دبیرستان مفید 1

دستیار پرورشی دبیرستان مفید (یادگار امام) – 1396-1397

دستیار پرورشی دبیرستان مفید (یادگار امام) – 1397-1398

برگزاری مراسم های علمی وآموزشی و فرهنگی

ضبط و تدوین محتوای آموزشی

کسب عناوین پژوهشی در جشنواره شیخ بهایی و جشنواره باشگاه نانو

حضور در نمایشگاه بین المللی نانو و کسب عنوان سوم در غرفه های دانش آموزی

کسب رتبه ورزشی در مسابقات دانش آموزی در مقطع های ابتدایی و راهنمایی و حضور در مسابقات استان تهران