آرش بابایی

آرش بابایی

وضعیت تاهل : متاهل
متولد : 1364
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد "شیمی آلی"

گواهینامه ها :
1. دوره پیشرفته "نانو تکنولوژی" از گروه مشترک ستاد نانو و دانشگاه صنعتی شریف
2. دوره "طرح درس نویسی با توجه به هوش های چندگانه" در مدرسه مفید
3. دوره "کلاس معکوس" در مدرسه مفید
4. دوره "برگزاری کلاس مشارکتی" در مدرسه مفید

تالیفات کتاب ، مقاله و ...

1. چاپ مقاله ای با عنوان "پژوهش همگانی و پژوهش نخبگانی" در مجله رشد معلم 1394
2. عضو تیم مولفین آزمون های شیمی کتاب "20 کنکور تا کنکور" انتشارات خوشخوان 1397
3. کتاب "درسنامه و تست شیمی دهم" انتشارات کاهه 1398
4. مشاور درس شیمی برنامه رادیویی گزینه جوان، شبکه جوان 1399

 

سوابق کاری:

1. دبیر شیمی پایه اول ،دوم و پایه دهم مدرسه مفید 1 از سال 1392 تا کنون
2. دبیر پژوهش و المپیاد شیمی و نانو دبیرستان انرژی اتمی از سال 1395 تا کنون
3. مسئول دپارتمان نانو دبیرستان انرژی اتمی از سال 1396 تا کنون
4. دبیر شیمی پایه دوازدهم دبیرستان سلام مبین از سال 1397 تا 1398
5. مسئول پایه دهم در دبیرستان مفید 1 از سال 1397 تا کنون
6. معلم راهنمای پایه دهم در دبیرستان مفید 1 از سال 1395 تا کنون
7. طراح کیت آموزشی نانو (صادراتی) سال 1396
8. مسئول طراحی سوالات المپیاد نانو سال 1396
9. دبیر شیمی دبیرستان امام صادق (ع) منطقه 2 (دبیر برگزیده سال 93) از سال 1393 تا 1397
10. مسئول طراحی سوالات آزمون ورودی مدارس مفید و امام صادق (ع) در درس شیمی از سال 1395 تا کنون
11. مشاور ارشد شرکت"کیمیا شیمی سهند" از سال 1396 تا کنون
12. دبیر المپیاد شیمی مدرسه خواجه نصیر از سال 1397 تا 1398
13. دبیر پژوهش و المپیاد نانو مدرسه مفید 1 از سال 1389 تا 1395
14. مسئول گروه شیمی مدرسه مفید 1 از سال 1393 تا 1396
15. مسئول پژوهش مدرسه مفید 1 از سال 1394 تا 1395
16. دبیر پژوهش و المپیاد شیمی و نانو دبیرستان امام صادق (ع) منطقه 2 از سال 1394 تا 1395
17. دبیر پژوهش شیمی دبیرستان فرزانگان 3 از سال 1394 تا 1395
18. دبیر پژوهش شیمی دبیرستان سماء از سال 1394 تا 1395
19. دبیر پژوهش شیمی و نانو در مدرسه مفید 2 از سال 1393 تا 1395
20. دبیر شیمی دبیرستان امام جعفر صادق (ع) منطقه 9 از سال 1392 تا 1393
21. دبیر پژوهش نانو مدرسه صاحب کوثر منطقه 1 از سال 1393 تا 1394
22. داور جشنواره دانش آموزی خوارزمی منطقه 6 دوره هفدهم سال 1394

 

برخی از افتخارات دانش آموزانی که افتخار تدریس به آنها را داشتم :
1. استاد راهنمای ارائه دانش آموزان (آقایان قدیمی و صرفی) در کنفرانس بین المللی Smart materials and surfaces
کره جنوبی، سوندوگو (2016)
2. استاد راهنمای ارائه مقاله علمی دانش آموزان (آقایان زارع و فداکار)در کنفرانس بین المللی
2nd world congress and expo and nanotechnology and materials science امارات، (2016)
3. استاد راهنمای چاپ مقاله دانش آموزی)آقایان قدیمی و صرفی( در ژورنال بین المللی “STEM fellowship”
با عنوان “H2S gas sensor based on SnO2 and CuO and nanoparticles” سال 2015
4. ثبت اختراع دانش آموزان (آقایان جودکیان و بلفیون) با عنوان نانو جمع کننده نفت سال 1391
5. طلای یک المپیاد نانو (آقای فرهادپور) دوره چهارم 1392
6. نقره ، برنز (آقایان فرهادپور، زارع) المپیاد نانو دوره پنجم 1393
7. طلا ، برنز و دیپلم افتخار (آقایان زارع، هاشمی، جعفری) المپیاد نانو دوره ششم 1394
8. دو برنز (آقایان هاشمی و قاسم پور) المپیاد نانودوره هفتم 1395
9. برنز (آقای میرزامحمد) المپیاد نانو دوره دهم 1397
10. معلم پایه رتبه های دو رقمی و 3 رقمی کنکور
11. کسب رتبه چهارم (آقای میرزامحمد) در مرحله کشوری جشنواره خوارزمی 1398
12. کسب رتبه چهارم (آقایان فرهادپور و شوکتی) در مرحله کشوری جشنواره خوارزمی 1396
13. راهیابی 3 طرح در مرحله کشوری جشنواره خوارزمی (کسب رتبه چهارم و ششم در جشنواره خوارزمی) 1392
14. مقام اول و چندین رتبه برتر در جشنواره بین المللی نانو 1394
15. مقام دوم و چندین رتبه برتر در جشنواره بین المللی نانو 1393
16. مقام دوم و چندین رتبه برتر در جشنواره بین المللی نانو 1392
17. کسب 3 پروژه برتر در هفتمین جشنواره کشوری نانو (مازندران) 1395
18. پروژه برتر در پنجمین جشنواره کشوری نانو (مازندران) 1394
19. چندین دوره مقام اول و رتبه های برتر پروژه های نانو در جشنواره شیخ بهایی مدرسه مفید
20. چندین مقام منطقه ای و استانی جشنواره خوارزمی
21. مقام دوم و سوم مسابقات شیمی و نانو ناد کاپ شریف 1392
22. ...