مفید در یک نگاه

دکتر دانش
مدارس مفید در طول فعالیت خود همواره از برترین مدارس کشوربه حساب آمده اند.مجتمع آموزشی مفید طی سال های اخیر، با داشتن برنامه راهبردی و پشتوانه سابقه چهل ساله خود، گام های موثر در زمینه های علمی، پژوهشی و تربیتی خود برداشته است. این مجتمع با درک لزوم ارتقاء روش های آموزشی خود، علاوه بر توجه به ملزومات آموزشی در دنیای کنونی، توجه به نیاز دانش آموزان و علایق و انگیزه های آنان را در برنامه های آموزشی و تربیتی خود گنجانده است.
یکی از ویژه گی های منحصر به فرد مدارس مفید این است که سعی کرده اند محیطی فراهم نمایند تا دانش آموزان، خود در فرآیند یادگیری نقش داشته باشند و با بروز خلاقیت ها و پرورش استعداد ها، زمینه های رشد و تعالی خود را بوجود آورند.
این موسسه آموزشی ماموریت خود را فقط آموزش دروس و افزایش توان علمی دانش آموزان نمی داند؛ بلکه سعی دارد مکانی مناسب، برای تمرین زندگی، مسئولیت پذیرفتن، کمک به همنوعان و دوستی برقرار کردن بوجود آورد.
بدین جهت است که این موسسه با مطالعه نظام ها و روش های آموزشی نوین و توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد،فلسفه تربیتی خود را تدوین و در چارچوب برنامه راهبردی مصوب، سعی دارد که شعار “آموختن برای یاد گیری و آموختن برای بکار بردن” و یا به تعبیر دیگر “آموختن برای با هم زندگی کردن” را تحقق بخشد. ان‌شاءالله

دکتر فخرالدین دانش
رئیس مجتمع آموزشی مفید

مأموریت

مأموریت مجتمع مفید به عنوان یک مجتمع آموزشی، فرهنگی و غیر انتفاعی این است که در کلیه طبقات اجتماعی جوامع مسلمان و شیعه تهران، کشور و جهان دانش آموزانی را در مقطع راهنمایی و دبیرستان تربیت نماید که برای جامعه خویش مفید باشند. همچنین این مؤسسه به ارائه خدمات مشاوره در امر آموزش و پرورش خواهد پرداخت.

چشم انداز

تربیت دانش آموزانی که دارای تخصصی علمی، تربیت دینی (زمینه های عمیق فکری و عملی در مسائل دینی)، تربیت فرهنگی (زمینه های فرهنگی، اجتماعی و دارا بودن توان تحلیل مسائل در ابعاد ملی و جهانی) و مهارت های زندگی (‌توان مقابله در برابر مشکلات و حل مسائل)‌ باشند.

اهداف

1. ارائه آموزش با کارآیی و اثر بخشی مورد قبول با تکیه برروشهای نو و استفاده از فناوریهای جدید.
2. آموزش مهارتهای حرفه‌ای.
3. رشد زمینه های فرهنگی، اجتماعی با تاکید بر خصوصیات و خصلتهای فردی دانش ‌آموزان.
4. ایجاد شناخت و اهتمام به امور دینی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
5. کشف استعداد و زمینه سازی رشد آنها.
6. برقراری ارتباط مستمر و تنگاتنگ با اولیاء.
7. ایجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی با استفاده از هنر، ادبیات و ورزش.
8. حفظ و نگهداری فارغ التحصیلان بوسیله هدایت و مشاوره آنها.
9. داشتن سازمانی علمی، پویا و فعال با تکیه بر مشارکت جویی همه افراد سازمان برای اجرای‌ برنامه ها