مدیر دبیرستان


تورج افصح نوده
مدیریت دبیرستان دوره دوم مفید

سوابق تحصیلی
• فارغ‌التحصیل دوره ششم دبیرستان مفید
• فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه پلی‌تکنیک تهران
• فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری
۳۴ سال سابقه آموزشی در زمینه‌های :
• مشاور پایه‌های نهم تا دوازدهم؛
• معاون آموزشی؛
• معاون پرورشی؛
• تدریس دروس فیزیک، تاریخ، قرآن، دینی و رایانه در مدارس مختلف؛
• مدیریت دبیرستان دوره اول مفید
• مدیریت دبیرستان دوره دوم مفید