شورای اجرایی دبیرستان

تورج افصح نوده : مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم (ریاضی)

تورج افصح نوده

مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم (ریاضی)

سید مهدی بشارت : راهبر و مدیر آموزش

سید مهدی بشارت

راهبر و مدیر آموزش

محمد صادقی : مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

محمد صادقی

مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

امیرحسین اسدی : دستیار مدیر

امیرحسین اسدی

دستیار مدیر

جواد حیدری : مسئول فعالیت های دانش آموزی

جواد حیدری

مسئول فعالیت های دانش آموزی

مصطفی حقگوی لسان : مشاور پایه دهم، دبیر تربیت بدنی (فوتبال) پایه دهم - دبیر جغرافی پایه دهم

مصطفی حقگوی لسان

مشاور پایه دهم، دبیر تربیت بدنی (فوتبال) پایه دهم - دبیر جغرافی پایه دهم

حمید رزاقی : مشاور پایه یازدهم، دبیر نگارش پایه یازدهم

حمید رزاقی

مشاور پایه یازدهم، دبیر نگارش پایه یازدهم

مجتبی صوفیانی : مسئول فناوری اطلاعات، مشاره مذهبی پایه یازدهم، دبیر قرآن پایه دهم

مجتبی صوفیانی

مسئول فناوری اطلاعات، مشاره مذهبی پایه یازدهم، دبیر قرآن پایه دهم

امیرحسین احمدی : مدیر اداری مالی

امیرحسین احمدی

مدیر اداری مالی

امیرحسین شعاعی مداح : مشاور پایه دوازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم

امیرحسین شعاعی مداح

مشاور پایه دوازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم