ارتباط با مدرسه

ساعات ملاقات کادر دبیرستان مفید سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

ردیف مسئولیت آقایان ملاقات حضوری تماس تلفنی تلفن مستقیم پیام گیر پست الکترونیک
١ دفتر روابط عمومی مجتبی بابایی همه روزه
ساعت ۶:٣٠ الی ١٨:٣٠
۶۶۰۰۵۰۰۱
٢ مدیر افصح با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی t.afsah@mecp.ir
٣ راهبر آموزشی نیری پور با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی h.nayeripour@mecp.ir
۴ مشاور مدیر
مسئول مرکز مشاوره
شهروی با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی a.shahravi@mecp.ir
۵ مدیر آموزشی وصال با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی ar.vesal@mecp.ir
۶ معاونت اجرایی حسینی با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی g.hoseyni@mecp.ir
۷ مسئول پایه دهم آرش بابایی با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی a.babaie@mecp.ir
مسئول پایه یازدهم حسینی فرد با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی ah.shoaee@mecp.ir
۸ مسئول پایه دوازدهم حاج‌ابراهیمی با هماهنگی دفتر روابط عمومی با هماهنگی دفتر روابط عمومی m.hajebrahimi@mecp.ir

 

خواهشمند است نسبت به رعایت نکات ذیل توجه لازم را مبذول فرمایید :
  • حداکثر مدت تماس تلفنی پنج دقیقه می باشد
  • حداکثر مدت ملاقات حضوری بیست دقیقه می باشد.
  • جهت انجام امور مالی (آقای احمدی) و امور دفتری (آقای طائبی) ساعت ۹ الی ١٢ روزهای (دو‌شنبه، چهار‌شنبه) مراجعه شود.
  • جهت تنظیم وقت ملاقات حضوری با مسئولین دبیرستان حتما با روابط عمومی دبیرستان تماس گرفته شود.
  • تلفن مستقیم معلمین راهنما دارای پیغام‌گیر است، لذا در صورت عدم حضور معلمین راهنما پیغام بگذارید.

  • مسیر دسترسی ١ : خیابان آزادی – خ حبیب الله – بلوار شهید تیموری (به سمت یادگار) – نبش کوچه شهید عموزاده
  • مسیر دسترسی ٢ : بزرگراه یادگار امام(ره) جنوب – بلوار شهید تیموری – نبش کوچه شهید عموزاده
  • تلفن : ۶۶۰۰۵۰۰۱-۰۲۱