درباره دبستان پسرانه مفید ( قم )

امروزه به واسطه ­ی «جهانی شدن»، سرنوشت تمامی افراد، سازمان­ها و حکومت­ها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و تأثیرات این فرایند بر تمامی حوزه­ های فعالیت بشری، غیرقابل­ انکار گردیده است. در ادامه و به دنبال طرح مفهوم «شهروندی جهانی» انتظارات جدیدی از آموزش و پرورش به عنوان عامل معنابخش به زندگی افراد و وسیله ای برای پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی، شکل گرفته است …

بیشتر بدانید