گروه فیزیک و پژوهش

ناصر پاک روان
دبیر پژوهش

بهنام فیروزیان
دبیر فیزیک

  • فارغ التحصیل رشته ریاضی از دبیرستان امام صادق ( ع ) تهران
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب
  • همکاری و مشاوره در تیم پیش دانشگاهی دبیرستان امام صادق ( ع )  3 سال
  • مشاور مسئول پیش دانشگاهی در دبیرستان وزارت امورخارجه و دبیرستان قلم 5 سال
  • معاون آموزشی دبیرستان وزارت امورخارجه 2سال
  • مشاور و مسئول پایه در دبیرستان های قلم و نوید صالحین  2سال
  • تدریس فیزیک در پایه های مختلف در دبیرستان های وزارت امورخارجه و قلم