از تجربه های مفید – گفتگو با سرکار خانم رکابدار مربی و تسهیلگر دبستان

شنیدن و گفت و گو درباره‌ی اتفاقات و روایت های مدرسه از زوایای مختلف می‌تواند آورده‌هایی را برای ما داشته باشد . در این گفتگوها تلاش میکنیم گوشه‌ی کوچکی از تجربه‌های زیسته‌ی مربیان را به تصویر بکشیم .این بار پای گفتگو با خانم رکابدار ، مربی و تسهیلگر دبستان خواهیم نشست . در این گفتگوی صمیمی از ارتباط صحیح و تعامل گفتیم ، از تاثیر آن در حال خوب و این که چقدر در یادگیری میتواند نقشی کلیدی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.