• آدرس : زنبیل آباد ، فلکه مفید ، خیابان بهشت ، روبروی کوچه ۱۵ ،  دبستان پسرانه مفید قم
  • تلفن :

    ۰۲۵-۳۲۹۱۱۰۸۰
    ۰۲۵-۳۲۹۱۱۰۷۵