بازدید یکی از مدارس کاشان از دبستان مفید قم + تصویر

امروز دبستان مفید قم ، میزبان تعدادی از کادر اجرایی یکی از مدارس استان شیراز بود. در این گفتگو روش و رویکرد آموزشی مدرسه تبیین و معرفی شد . در ادامه به مقایسه و تشریح رویکردهای غالب آموزشی پرداخته شد . این بازید با هدف آشنایی با دبستان و فضاهای مختلف آموزشی و ظرفیت های آن از طرف دبستان مفید برگزار شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.