کارگروه ها

    زندگي حقيقتي يكپارچه است. در دبستان مفيد نيز دانش آموزان زندگي را تا حد امكان به صورت عادي و يكپارچه تجربه مي كنند. در دنياي كودكان، تفكيك علوم از يكديگر امكان ارتباط بخشي اين اجزا را با زندگي واقعي بسيار دشوار مي سازد. از ديگر سو، جدا كردن رشته هاي گوناگون دانش از يكديگر براي پرداختن تخصصي به آنها و نيز پيگيري هاي اجرايي گريز ناپذير است. براي پاسخگويي به اين نيازهاي به ظاهر متضاد، مربيان در قالب كارگروه هاي تخصصي سازماندهي شده اند.

       در حال حاضر كارگروه هاي زير در دبستان فعال مي باشند:

ادبیات:

يادگيري ادبيات فارسي وسيله اي است كه دانش آموز با آن تجربه هايش را نظم مي دهد و اطلاعات حاصل از واقعيت هاي جاري پيرامون محيط زندگي اش را با واحد هاي زباني كلمه ها، جمله ها و گزاره ها در مي آميزد و با آن گستره ي انديشه خود را وسيع مي كند. بنابراين مي توان گفت كه يادگيري ادبيات فارسي از نخستين سال هاي زندگي به صورت شفاهي و از طريق «شنيدن، گفتن» شروع شده و در دبستان مراحل آن با رمزگشايي واژه ها و خواندن و نوشتن ادامه مي يابد.

تأمل در خلقت:

چرا تأمل در خلقت؟

(( وقتی در پیشگاه الهی مؤدب شدی دیگر نمی گویی طبیعت، می گویی خلقت)).

آنچه تحت عنوان علوم تجربی در برنامه درسی رسمی کشور ارائه می شود گوشه ای از موضوعات  تحت پوشش این کارگروه می باشد. توجه به دغدغه های دانش آموزان، استفاده از روش های

گروهی و پروژه محور، تقویت روحیه پرسشگری و تاکید بر مراحل تولید علم از اهداف و برنامه های کارگروه تامل در خلقت است.

      تربیت بدنی:

فراهم سازی زمینه و شرایط برای توسعه خلاقیت و آمادگی های جسمانی، حرکتی  از طریق بازی ها و فعالیت های متنوع ورزشی و سنتی.

       ریاضی:

دنیای ریاضیات دنیای درک و حل مسئله است. کارگروه ریاضی با استفاده از قوه تفکر و استدلال و تقویت مهارت های ریاضی مورد نیاز، دانش آموزان را برای زندگی واقعی آماده می کند.

       زبان انگلیسی:

موضوع فعالیت این کارگروه در دوره اول دبستان زمینه سازی برای علاقه مندی و درونی سازی انگیزه ی یادگیری و توسعه ی مهارت شنیدن در کودک است. در دوره دوم توسعه مهارت های شنیدن و صحبت کردن و در ادامه آن خواندن و نوشتن است.

       فرهنگ و معارف اسلامی:

حوزه های فعالیت در این کارگروه به شرح زیر است:

1- عقاید: آشنایی با اصول دین.

2- احکام: زمینه سازی آشنایی با فرائض در زندگی طبیعی.

3- اخلاق: تأکید بر اصول انسانی و اخلاق اسلامی در طول زندگی طبیعی.

4- قرآن: شناخت آیات و مفاهیم آن به زبان ساده و کودکانه، توانایی روان خوانی قرآن کریم.

5- مراسم و مناسبت های ملّی و مذهبی : چند مناسبت که برای دانش آموزان بیشتر امکان درک و برقراری ارتباط وجود دارد انتخاب و به روش های مختلف به آن پرداخته می شود.

 6- معرفی نمادها : آشنایی دانش آموزان با انواع نمادهای ملّی و مذهبی.

 7- آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف در سطح ایران و جهان.

8- پیگیری دغدغه های دانش آموزان در حوزه های دین و فرهنگ.


هنر:

هنر يكي از مهم ترين تجلي گاه هاي احساسات، عواطف، انديشه ها و حتي تفكرات كودكان است. به بيان ديگر درونيات كودك در عرصه ی هنر فرصت بروز و ظهور پيدا مي كند. فعاليت هاي آزاد كودكان دردوره اول باعث حفظ و تقويت اعتماد به نفس كودك مي گردد. کارگروه هنر با فراهم سازی ابزار متنوع و نیز دسترسی آسان برای بچه ها پرداختن به فعالیت های هنری برای دانش آموزان را آسان می سازد. در دوره دوم دانش آموزان در برخی رشته های هنری و فنی، مهارت آموزی می کنند.

       علوم اجتماعی:

توسعه مهارت های اجتماعی دانش آموزان از طریق ایجاد فرصت برای کسب تجربیات حضور در گروه های مختلف اجتماعی، کسب و توسعه ی مهارت های کار گروهی، کسب نگرش نسبت به حقوق و تکالیف اجتماعی خود و دیگران به عنوان یک شهروند جهانی و تقویت اعتماد به نفس دانش آموز برای پذیرفتن نقش در زندگی اجتماعی از اهداف این کارگروه است.

       رایانه:

توانمندسازی کودک در استفاده از فن آوری اطلاعات به عنوان ابزار یادگیری و دسترسی و استفاده از منابع از اهداف این کارگروه است.

دوره اول دبستان : مربی در فعالیت آموزشی همراه دانش آموز اقدام به استفاده ازتجهیزات و امکانات می نماید.

دوره دوم دبستان :  استفاده از رایانه شخصی در قالب طرح لپ تاپ برای انجام فعالیت های مختلف در دستور کار قرار دارد.