حوزه های فعالیت در این کارگروه به شرح زیر است:

1- عقاید: آشنایی با اصول دین.

2- احکام: زمینه سازی آشنایی با فرائض در زندگی طبیعی.

3- اخلاق: تأکید بر اصول انسانی و اخلاق اسلامی در طول زندگی طبیعی.

4- قرآن: شناخت آیات و مفاهیم آن به زبان ساده و کودکانه، توانایی روان خوانی قرآن کریم.

5- مراسم و مناسبت های ملّی و مذهبی : چند مناسبت که برای دانش آموزان بیشتر امکان درک و برقراری ارتباط وجود دارد انتخاب و به روش های مختلف به آن پرداخته می شود.

 6- معرفی نمادها : آشنایی دانش آموزان با انواع نمادهای ملّی و مذهبی.

 7- آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف در سطح ایران و جهان.

8- پیگیری دغدغه های دانش آموزان در حوزه های دین و فرهنگ.