گروه فن و هنر

استاد-یساقی

خوشنوشتاری هفتم، هشتم و نهم

عبدالعظیم یساقی

استاد-اسدالله-زاده

هنرهای تجسمی

احسان اسدالله‌زاده

استاد-معینی-پور

مستندسازی و عکاسی

محمد معینی‌پور

استاد-ابوالحسنی

ماکت‌سازی و جوشکاری

عرفان ابوالحسنی

نوراللهیان0

رایانه

زهیر نوراللهیان

استاد-پویا

معرق و چوب

محمد مهدی پویا

استاد-ذاکرزاده

طراحی و نقاشی

سیدحسین ذاکرزاده

استاد-محمودی

سرود و تواشیح

سیدعلی محمودی