گروه فن و هنر

استاد-یساقی

خوشنوشتاری

عبدالعظیم یساقی

استاد-اسدالله-زاده

هنرهای تجسمی

احسان اسدالله‌زاده

استاد-ابوالحسنی

ساخت با مواد دور ریختنی و سازه ماکارونی و نجات تخم مرغ و ماکت‌سازی

عرفان ابوالحسنی

نوراللهیان0

دانش عمومی شبکه و کامپیوتر

زهیر نوراللهیان

استاد-پویا

معرق و چوب

محمد مهدی پویا

استاد-ذاکرزاده

طراحی و نقاشی

سیدحسین ذاکرزاده

استاد-محمودی

سرود و تئاتر

سیدعلی محمودی

استاد-میلانی

دست سازه های سیمانی
راهبر آموزشی

علیرضا میلانی

فیلم و مستند و هنر عکس و تصویر

امین علوی نیا

گل و گیاه

سیدکمال علی اکبری

استاد-حضرتی1

هنر آشپزی
معلم راهنما

وحید حضرتی

صفحه گسترده اکسل
معاون اجرایی

محمدرحیم نمازی

سرعت تایپ
معلم راهنما

علیرضا میرزایی

دست سازه های حرکتی و تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان

محمد اسکندری

هنر صدا و صوت

محمدرضا دانایی

بازی های رایانه ای

عباس صالحی