مرحله 1 از 3

  • ولی گرامی؛ دانش‌آموز عزیز
    به سیستم پذیرش اولیه‌ی مجموعه‌ی مفید خوش آمدید. خواهشمندیم قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را به دقت مطالعه فرموده و در صورت موافقت، پذیرش خود را اعلام نمایید.
    1- رویکرد آموزشی و تربیتی مجموعه‌ی مفید، بر مبنای تأکید بر همکاری و تلاش‌گری و پرهیز از رقابت و رتبه‌بندی دانش‌آموزان بنا گردیده است.
    2- دانش‌آموز ایده‌آل از نگاه مجموعه‌ی مفید، فردی است کوشای علمی، مذهبی و توانمند در مهارت‌ها و روابط اجتماعی.
    3- خانواده‌ی مطلوب از منظر مجموعه‌ی مفید خانواده‌ای است که به مسائل مذهبی توجه دارد. نسبت به انجام مناسک دینی اهتمام داشته و آداب مذهبی (مانند رعایت حجاب، توجه به نماز و شعائر دینی ...) را به شکل کامل رعایت می‌کند.