کلیپی از برگزاری کلاس رایانه در سمیم مفید

 

 

اهداف در درس رایانه پایه نهم

 

اهداف در درس رایانه