برنامه درس پایگاه تابستانی ۱۴۰۰

دادگاه کتاب

مخاطبین: پایه نهم و دهم

تعداد جلسات: ۶ هفته

زمان: روزهای سه‌شنبه زنگ سوم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

حلقه قرآنی

مخاطبین: پایه هفتم،هشتم،نهم و دهم

تعداد جلسات: ۱۲

زمان: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ۴ تا ۴:۴۵

هزینه: ۵۰ هزار تومان

حقوق دانان جوان ترم اول

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۲

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ اول

هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

حافظ خوانی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای یکشنبه زنگ دوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

نویسندگی

مخاطبین: پایه هفتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای یکشنبه زنگ سوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

تاریخ هنر

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۲

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ سوم

هزینه: ۱۸۰ هزار تومان

فن بیان

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۱۲۰ هزار تومان

فیلم سازی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۲

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

 

سینما روایت

مخاطبین: پایه هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

 

اتاق زیبای من(خیاطی)

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای یکشنبه زنگ سوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

 

اتاق زیبای من(دکوپاژ و مونتاژ)

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

 

ماراتن ریاضی ۱

مخاطبین: پایه هفتم

تعداد جلسات: ۱۲

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ اول

هزینه: ۲۲۰ هزار تومان

 

ماراتن ریاضی ۲

مخاطبین: پایه هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای سه‌شنبه زنگ اول

هزینه: ۱۲۰ هزار تومان

 

باشگاه ریاضی

مخاطبین: پایه هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای یکشنبه زنگ اول

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

 

عربی الوان

مخاطبین: ورودی‌های جدید به مدرسه مفید

تعداد جلسات: ۱۰

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه ساعت ۳:۳۰ تا ۴:۳۰

هزینه: ۱۵۰ هزار تومان

 

آزمایش‌هایی با هوا

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۲۰۰ هزار تومان

 

زبان انگلیسی پایه هفتم

مخاطبین: پایه هفتم

تعداد جلسات: ۱۰

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه ۱۴ تا ۱۵

هزینه: ۱۵۰ هزار تومان

 

دانش مغز

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ اول

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

 

مافیها

مخاطبین: پایه نهم و دهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای یکشنبه زنگ سوم

هزینه: ۳۰۰ هزار تومان

 

زبان فرانسه

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۲

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ اول

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

 

بستکبال

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه ۲ تا ۳ و ۳:۳۰ تا ۴

هزینه: ۵۰۰ هزار تومان

 

نجوم ۱

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۸ (از ۳ مرداد)

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ اول

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

 

نجوم ۲

مخاطبین: پایه نهم و دهم

تعداد جلسات: ۸ (از ۳ مرداد)

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

 

شیمی دان شو

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ سوم

هزینه: ۳۵۰ هزار تومان

 

پروژه‌های خلاقانه سخت‌افزاری مقدماتی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای یکشنبه زنگ اول

هزینه: ۵۰۰ هزار تومان

 

پروژه‌های خلاقانه سخت‌افزاری پیشرفته

مخاطبین: پایه هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای سه‌شنبه زنگ دوم

هزینه: ۵۵۰ هزار تومان

 

شیرینی پزی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۶

زمان: روزهای یکشنبه زنگ دوم

هزینه: ۱۲۰ هزار تومان

 

انیمیشن سازی

مخاطبین: پایه هفتم، هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۲

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه زنگ سوم

هزینه: ۲۵۰ هزار تومان

زبان و چهار مهارت اصلی

مخاطبین: پایه هشتم و نهم

تعداد جلسات: ۱۰

زمان: روزهای یکشنبه سه‌شنبه (هشتم‌ها زنگ سوم و نهم‌ها زنگ دوم)

هزینه: ۱۵۰ هزار تومان

 

نشست سعدیِ جان

تعداد جلسات: ۱۰

زمان: روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۹ تا ۲۰

هزینه: ۱۵۰ هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *