مشاور پایه هفتم

یونس احمدی

مشاور پایه هفتم

سعید ارژنگی

قابل توجه اولیا گرامی پایه هفتم؛

در صورت نیاز به مشاوره حضوری و یا تلفنی لطفا با توجه به برنامه با روابط عمومی جهت هماهنگی تماس بگیرید.

روز و ساعت مشاوره حضوری:

 

روز و ساعت مشاوره تلفنی:

 

اخبار و اطلاعیه های پایه هفتم