مشاور پایه هشتم

حسین مرادیان مینا

مشاور پایه هشتم

مرتضی کریمی

قابل توجه اولیا گرامی پایه هشتم؛

در صورت نیاز به مشاوره حضوری و یا تلفنی لطفا با توجه به برنامه با روابط عمومی جهت هماهنگی تماس بگیرید.

روز و ساعت مشاوره حضوری:

 

روز و ساعت مشاوره تلفنی:

 

اخبار و اطلاعیه های پایه هشتم