نشانی :

بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، منصور پورحیدری غربی، دبیرستان دوره اول مفید قیطریه     

 کد پستی: ۱۹۳۱۸۹۵۶۵۳

شماره تماس:

۲۲۲۱۳۶۶۴

۲۲۲۱۳۶۶۵

 

نشانی شبکه های اجتماعی

نشانی کانال دبیرستان مفید قیطریه دوره اول در پیام رسان بله

 https://ble.ir/dabirestanmofid