• براي تماس با مدرسه متوسطه دوره اول مفید  منطقه 2 مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد:
  • تلفن دفتر روابط عمومي: 66005077

 

آدرس

بزرگراه يادگار امام(ره) – نرسيده به تقاطع آزادي – بلوار شهيد تيموري (سهرورد) – كوچه شهيد عموزاده – دبیرستان دوره اول مفید منطقه 2