مجموعه ای از کارگاههای آموزش رایانه با حضور جناب آقای بهرامی به عنوان اولین سری جلسات دانش افزایی

💠 به اطلاع می رساند یک مجموعه ای از کارگاههای آموزش رایانه با حضور جناب آقای بهرامی به عنوان اولین سری جلسات دانش افزایی به مدت هفت هفته برگزار می گردد که از شما بزرگواران درخواست می گردد؛
📌 حداکثر تا روز سه شنبه 14 تیر، براساس نیاز وصلاحدید به انتخاب موضوع موردنظر بپردازید: (لطفا قبل از انتخاب توضیحات زیر را مطالعه فرمایید)(برای ثبت نام می توانید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:
https://m1.mofidlms.com/mod/choice/view.php?id=30378

1- هر موضوع در 7 جلسه برگزار می گردد که هزینه 7 جلسه 350 هزار تومان می باشد .

2- تمامی جلسات کارگاهها بصورت حضوری برگزار می گردد.

3- با توجه به محدودیت فضای سایت ، اولویت با بزرگوارانی می باشد که زودتر ثبت نام فرمایند.

4- هرجلسه به مدت 75 دقیقه می باشد که شروع جلسات از 15تیر ماه خواهد بود.

5- موضوعات جلسات هیچ تلاقی بایکدیگر ندارند. و در یک روز دربین فواصل کارگاهها یک زمان یک ربع برای استراحت درنظر گرفته شده است.

6- برای ارائه هزینه کارگاه ، در روز اول جلسه حضوری می توانید به معاونت اجرایی مراجعه فرمایید.

7- درصورت رسیدن به حدنصاب ، کارگاهها تشکیل خواهد شد.