هفتمین جشنواره بین المللی ابن سینا

✅ هفتمین جشنواره بین المللی ابن سینا
با رویکردی جدید و در قالب 5 رویداد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، سمینارها و اختراعات دانش آموزی
مدرسه تابستانی و نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی نانو
مدرسه تابستانی دانش مغز
مسابقه ملی کارآفرین شو
مسابقه ملی دانش آموزی کافه کد

❇ ویژه مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم
✅ با حمایت سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی
❇ ارائه گواهی حضور بین المللی به همه شرکت کنندگان

✔ مهلت ثبت نام: 20 اردیبهشت 1401
✔ برگزاری رویدادها: تابستان 1401

💠 دانش آموزان عزیز

📌 درصورت علاقه مندی در برنامه های بین المللی زیر می توانید حداکثر تا روز شنبه ۲۴ اردیبهشت به جناب آقای رزاقی مراجعه نمایید.