کلاس درس یا دفتر کار معلم؟

🤔 کلاس درس یا دفتر کار معلم؟

💠 در جدیدترین شماره ماهنامه پیوند، مقاله‌ای از سوی جناب آقای میرقاسمی-مدیریت مدرسه چاپ شده است که شما والدین ارجمند را به مطالعه آن دعوت می‌کنیم.

کلاس درس یا دفتر کار معلم؟

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2