📌 سومین جلسه عمومی دانش افزایی – ویژه والدین محترم-99.10.30

📌 سومین جلسه عمومی دانش افزایی – ویژه والدین محترم

🔰 بدینوسیله از والدین محترم دعوت می شود در سومین جلسه عمومی دانش افزایی با موضوع “ابعاد و ماهیت رشد و پرورش روانی- جنسی” شرکت نمایید

💠 جلسه کسب اطلاعات بیشتر به پوستر پیوستی مراجعه نمایید

🏢 روابط عمومی و تبلیغات
☎️ +982166053939
🌐 mofidsch.ir/m1
🆔 @mofid1m2